Lid worden?

  Wil je lid worden van de afdeling Consultatieve Psychiatrie? Klik dan op de button 'Lid worden' bovenaan deze pagina. De contributie voor 2017 bedraagt € 61,00. Het basislidmaatschap van V&VN bedraagt € 69,00. 

  Nieuw

  Symposium ziekenhuispsychiatrie op 11 oktober 2018 LUMC Leiden

  Symposium Ziekenhuispsychiatrie 

  Symposium van De Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie (NFZP) 

  Met genoegen kondigen wij het symposium van de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie (NFZP) aan op 11 oktober 2018. 

  Een crisissituatie kan zich voordoen bij verschillende psychische aandoeningen en problemen. In 2010 werd het gemiddelde aantal crisiscontacten geschat op 11,1 per 1.000 inwoners met een spreiding tussen de regio’s van 8,2 tot 18,2. 

  Diverse gremia zijn betrokken (geweest) bij het ontwikkelen en uitvoeren van de generieke module. Onder hen o.a.  Politie, Ambulancezorg Nederland, GGZ Nederland, Landelijk platform GGZ, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.  [1]

  Maar hoe doe je dat in de praktijk¬? En, lukt het om de patiënt daarbij centraal te laten zijn? Hoe werkt de dynamische wereld van samenwerking- en afstemmingsverbanden in de praktijk tussen de ketenpartners en het ziekenhuis, zoals door hen onderschreven en beschreven in de generieke module? Welke rol is toebedeeld aan de ziekenhuispsychiatrie binnen de zorg keten acute psychiatrie, en hoe werkt dat in de praktijk? 

  Acteurs van Theater Draad zullen door het programma heen een bijdrage leveren ter ondersteuning en verbinding in de keten tussen sprekers en publiek. 

  Met vriendelijke groeten,

  Martien Wevers, VPM

  Auke Krispijn, verpleegkundig specialist, V&VN

  [1] Generieke Module Acute Psychiatrie, 

  9.00 Ontvangst

  “Openingswoord”

  “Opening”.

   “Tweedeling in de acute zorg”.

  “Acute psychiatrische zorg in het algemene ziekenhuis”.

  11.20 Prof dr Adriaan Honig, psychiater en emeritus-hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie OLVG/ AUMC 

  11.55 Henk van Dijk, landelijk projectleider ‘aanpak mensen met verward gedrag’ van de Nationale Politie.

  12.30 Lunch

  13.30 Tabitha Mudde-Schepen, Crisiskaartconsulent Ervaringsdeskundige GGZ en trainer bij Basisberaad afd. van Zorgbelang-Zuidholland.

  “De Psycholance”,

  “Psychiatrische crisis op de SEH”.

  “De Psychiatrische Eerste Hulp (PEH)”

  16.00 Afsluiting door dagvoorzitter

  Doelgroep

  Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en de kwaliteitsregisters V&V en VSR 

  U kunt zich voor dit symposium inschrijven via de mail weversm@outlook.com, onder vermelding van naam, werkgever, functie en BIG-registratienummer (accreditatie). Gelijktijdig maakt u uw inschrijfgeld over op NL04 INGB 0002 9979 27 t.n.v. Stichting NFZP o.v.v. symposium ziekenhuispsychiatrie, met vermelding van uw naam en woonplaats. Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt geen nota. Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 29 september, de annuleringskosten bedragen € 30,-. Al betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten gerestitueerd. Na 29 september is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

  Het inschrijfgeld bedraagt € 185,- per persoon, incl. lunch en borrel. De volgende kortingsregel op het inschrijfgeld is van toepassing voor een afdeling/ziekenhuis;

  • Bij 10 inschrijvingen, drie inschrijvingen gratis, betaalt u voor 7 personen (€ 1295,-).

  Het LUMC kent betaald parkeren. Aan het eind van het symposium kunt u, bij inlevering van het evaluatieformulier, een gratis uitrijkaart krijgen.

  Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden. 

  Zie voor een routebeschrijving www.lumc.nl.

  Auke Krispijn: a.krispijn@lumc.nl ; 071- 5263785

                                       


  Richtlijn Consultatieve Psychiatrie

  Beste allen

  Met genoegen deel ik mede dat het gelukt is om ook een verpleegkundig deel in de nieuwe herziene Richtlijn Consultatieve Psychiatrie te krijgen. 

  Mede dankzij inzet Angela van Baalen en klankbord: Tamara van Lieshout en Jose van der Kooij.

  Met groet Marieke van Piere, voorzitter VenVN CP

  Zie: https://www.venvn.nl/Themas/Richtlijnen-en-protocollen/Databank

  Of: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/consultatieve_psychiatrie/organisatie_van_psychiatrische_consultgeving.html